Rekordowe zainteresowanie przygotowaniem koncepcji żłobka na Krzemionkach

Aż 25 ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego żłobka na Starym Podgórzu. Nowa placówka dla maluchów miałaby się znaleźć obok budynku przedszkola nr 92 przy ul. Krzemionki 33.

Oferty złożone w postępowaniu ogłoszonym przez Zarząd Inwestycji Miejskich będą teraz analizowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. Po analizie komisja przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotem zlecenia jest opracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych nowego żłobka na Starym Podgórzu. Placówka ma być zlokalizowana przy ul. Krzemionki 33 obok budynku przedszkola nr 92.

Koncepcja architektoniczna oraz koncepcja zagospodarowania terenu żłobka muszą być zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zaleceniami konserwatorskimi. Z kolei program funkcjonalno-użytkowy ma służyć do uszczegółowienia opisu zamierzenia inwestycyjnego, które przewidziane jest do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie z wstępnymi założeniami, preferowana liczba miejsc dla dzieci w nowej placówce powinna wynieść ok. 100 – 150. Budynek ma być jedno lub dwukondygnacyjny z preferowaną wysokością pomieszczeń na pobyt maluchów ok. 3 m. Dokładne parametry przyszłego żłobka zostaną określone w dokumentach, których przygotowanie zleca ZIM. Koncepcję, program funkcjonalno-użytkowy oraz szacowane koszty budowy placówki przy ul. Krzemionki powinniśmy poznać jeszcze w tym roku.

 

 


| Jan Machowski