Razem dla czystego powietrza

Walczymy o lepsze powietrze dla Krakowa

Mimo że działania na rzecz poprawy jakości powietrza nie należą do statutowych zadań Zarządu Inwestycji Miejskich, jednostka realizuje szereg projektów, które mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie emisji do środowiska gazów i pyłów. Są to przede wszystkich zadania związane z termomodernizacją budynków publicznych. Przy tej okazji warto wspomnieć też realizowany w nowohuckich Kantorowicach dom kultury, który będzie tzw. budynkiem pasywnym.
Zadania termomodernizacyjne realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT). W 2017 roku zrealizowano dwa takie projekty.
Nowohuckie Centrum Kultury
W trzech budynkach Nowohuckiego Centrum Kultury wymieniono oświetlenie na energooszczędne typu LED oraz zamontowano system inteligentnego zarządzania energią. Nowe jest także oświetlenie awaryjne, zmodernizowano instalację elektryczną. Wymieniono sufity dostosowując je do nowych opraw oświetleniowych. Zmodernizowano i dostosowano do obecnych przepisów instalację przeciwpożarową.
Koszt modernizacji trzech budynków Nowohuckiego Centrum Kultury, o łącznej powierzchni 13 tys. metrów kwadratowych wyniósł ok. 4,5 mln zł.

Foto: Konrad Muzyk NCK

Dworek Białoprądnicki
Wpływ na środowisko szczególnie widoczny jest w przypadku Dworku Białoprądnickiego, gdzie modernizacja dotyczyła 3 budynków (budynek główny, oficyna zachodnia, oficyna wschodnia) o powierzchni użytkowej 1 316 m2 i kubaturze 9 400 m3. Wykonano termoizolację ścian wewnętrznych poddasza i stropu nad parterem w części nieogrzewanej, dokonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, zmodernizowano wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Jakie są korzyści z przeprowadzonej termomodernizacji? Szacuje się, że dzięki realizacji zadania o 35,38 % wzrosła efektywność energetyczna budynków, co przekłada się na konkretne oszczędności. Zgodnie z założeniem, o 36,69 % obniży się emisja pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Niższa ma być – o 32,10 % emisja dwutlenku węgla.
Koszt zadania to 1,1 mln zł.


Foto: Dworek Białoprądnicki

Co dalej?
Projekty, których celem jest przede wszystkim ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery w przypadku budynków użyteczności publicznej będą kontynuowane przez ZIM także w kolejnych latach. W planach jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku żłobka Nr 14 w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 24. W ramach zadania pochodzący z 1928 roku budynek żłobka zostanie dostosowany do nowych standardów: wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowany zostanie system grzewczy, wymieniony dach, a także ocieplone stropy i elewacja. Zakłada się, że dzięki temu poprawi się efektywność energetyczna budynku o 25 proc., przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2 o 30 proc. Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2018 – 2019.
Podobne zadanie będzie prowadzone w Klubie Kultury Mydlniki. Aby ograniczyć straty ciepła, przeprowadzona będzie termomodernizacja dachu i stropu, oraz wymienione okna, parapety i drzwi zewnętrzne. Mniejsze rachunki za ogrzewanie zapewni też nowa instalacja centralnego ogrzewania i nowe grzejniki. Dodatkowo, sala widowiskowa wyposażona będzie instalację klimatyzacji. Budynek zyska energooszczędne oświetlenie ledowe.

Ośrodek kultury na os. Kantorowice.
To inwestycja ZIM Kraków, realizowana w ramach programu budowy osiedlowych domów kultury w poszczególnych dzielnic Krakowa. W Kantorowicach powstaje budynek o powierzchni 370 m2 i kubaturze 2 500 m3. Głównym pomieszczeniem będzie sala wielofunkcyjna, z możliwością wydzielenia na dwie mniejsze sale funkcjonujące jednocześnie, z odrębnymi wejściami. Ponadto, powstaną dwie mniejsze sale oraz pomieszczenia zaplecza gastronomicznego, socjalnego oraz administracyjnego.
Co istotne, ośrodek kultury w Kantorowicach powstaje w tzw. technologii pasywnej. Będzie więc to obiekt o najwyższym komforcie termicznym i wyjątkowo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną wynoszącym maksimum: 15 kWh/m2/rok. Dla porównania, w przypadku budynku energooszczędnego to zapotrzebowanie wynosi ok. 60 kWh/m2/rok. Oznacza to, że ośrodek w Kantorowicach będzie nie tylko tani w utrzymaniu, ale też jego funkcjonowanie będzie miało znikomy wpływ na środowisko.
Zakończenie robót i przekazanie do użytkowania Ośrodka Kultury na os. Kantorowice nastąpi w II połowie 2018r.