Podsumowujemy 2019 rok

Start projektowania nowych inwestycji infrastrukturalnych, przejęcie największych komunikacyjnych zadań Miasta na północy, kontynuacja programu budownictwa komunalnego, nowe i odnowione budynki użyteczności publicznej. – Choć wiele projektów doprowadziliśmy do końca, a część przyspieszyliśmy, realizacja nie wszystkich przebiegała tak jak to sobie założyliśmy. Mam nadzieję, że 2020 rok okaże się przełomowy, szczególnie dla zadań drogowych na północy – podsumowuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Najpierw projekty, potem realizacja

W lutym podpisana została umowa z francuską firmą SAFEGE S.A.S. na przygotowanie dokumentacji projektowej dla ulicy 8 Pułku Ułanów. Nowa droga ma połączyć ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego, odciążając w ten sposób przede wszystkim ulicę Kobierzyńską.
Choć pierwotny termin zakładał, że decyzja ZRID dla tej inwestycji zostanie wydany wiosną 2020 roku, już obecnie wiemy, że tak się nie stanie. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej na etapie uzgodnień z dzielnicami wpłynęło kilkadziesiąt, często wykluczających się uwag od mieszkańców, które wymagają analizy i konsultacji z Zarządem Transportu Publicznego, z Miejskim Inżynierem Ruchu. Cała dokumentacja, po skompletowaniu poszczególnych projektów branżowych, a więc rozwiązań dotyczących m.in. przekroju ulicy, skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, odwodnienia, uzbrojenia sieci podziemnych, czy oświetlenia, musi być uzgodniona przez zarządcę drogi tj. Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Lepiej wygląda sytuacja jeśli chodzi o przygotowanie projektów rozbudowy układu drogowego w Prokocimiu, w rejonie nowego szpitala uniwersyteckiego. Niedawno wszczęte zostało postępowanie dotyczące pozwolenia na budowę dla I etapu zadania, czyli przebudowy ulicy Kostaneckiego od skrzyżowania z ul. Wielicką do skrzyżowania z ulicą Medyczną.
Jeszcze w styczniu 2020 roku powinien zostać złożony wniosek o ZRID dla II etapu zadania, czyli rozbudowy ul. Jakubowskiego.
Zaraz po uzyskaniu zgód administracyjnych dotyczących etapu I i II rozbudowy układu drogowego ZIM ogłosimy przetarg na prace budowlane tak, by mogły się one rozpocząć w II połowie 2020 roku.
III etap zadania to zapewnienie dojazdu w rejon szpitala od strony południowej. Planowana jest budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką. Aktualnie trwają prace nad koncepcją. W dalszej kolejności przygotowana będzie dokumentacja projektowa. Termin wykonania projektu budowlanego i złożenia wniosku o ZRID to wrzesień 2020 roku. Zgodnie z planem, decyzja ZRID powinna zostać uzyskana na początku 2021 roku.
W mijającym roku rozpoczęło się tez projektowanie nowej linii tramwajowej na odcinku od pętli Krowodrza Górka do osiedla Azory. Pod koniec września została podpisana umowa w tej sprawie z poznańską firmą Sweco Consulting Sp. z o.o.
Zgodnie z umową, umowa z wykonawcą projektu ma się zakończyć uzyskaniem decyzji ZRID jesienią 2021 roku.

Zielone światło dla północy Krakowa

Mijający rok nie okazał się niestety przełomowy dla budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej i rozbudowy al. 29 Listopada do granic miasta. – Liczyliśmy, że choć w przypadku pierwszej z inwestycji uda się jesienią rozpocząć prace. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne tak się jednak nie stało – przyznaje Łukasz Szewczyk.
Dziś ZIM jest jednak znacznie bliżej do uzyskania decyzji zezwalających na rozpoczęcie budowy obu zadań. W przypadku nowej linii tramwajowej, zakończyła się powtórna ocena oddziaływania na środowisko, więc jest realna szansa, że decyzja ZRID zostanie wydana w I kwartale 2020 roku.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Druga z inwestycji na północy – rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granic miasta jest na podobnym etapie, choć procedura związana z uzyskiwaniem ZRID jest nieco mniej zaawansowana. W tym przypadku powtórna ocena oddziaływania na środowisko dopiero trwa, oczekuje się więc, że jeśli nie będzie przeszkód formalnych, decyzja ZRID powinna zostać wydana w II kwartale 2020 roku.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Są więc szanse, że realizacja tak wyczekiwanych przez mieszkańców zadań infrastrukturalnych na północy Krakowa rozpocznie się w przyszłym roku.

Ponad 100 mln na drogowe inwestycje w Nowej Hucie

Mijający rok nie przyniósł rozstrzygnięć w przypadku rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej od ul. Darwina do miejscowości Prusy w gminie Kocmyrzów. Mimo że projektant złożył wniosek o uzyskanie decyzji ZRID rok temu, wiosną okazało się, że procedura nie została wszczęta, a wniosek pozostał bez rozpatrzenia. Główna przyczyna to brak uzgodnienia rozwiązań projektowych i technicznych na styku inwestycji realizowanej przez ZIM i budowy drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Widoma, za która odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ciągu roku projektanci obu zadań osiągnęli kompromis, przyjmując zbieżne techniczne rozwiązania połączenia obu dróg. Obecnie uzgadniany jest nowy harmonogram realizacji zadania, który będzie elementem trójstronnej umowy pomiędzy wykonawcą a Zarządem Inwestycji Miejskich i Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Bliżej za to do rozbudowy ul. Klasztornej. To zadanie ZIM przejął latem, zaraz też ogłoszony został przetarg na budowę. Pod koniec października podpisana została umowa z wykonawcą – Firmą Handlowo-Usługową INSTBUD z Gdowa. To umowa trójstronna, bo za część zadania płacą Krakowskie Wodociągi. Plac budowy został przekazany wykonawcy w połowie listopada, a na rozpoczęcie zasadniczych prac w terenie poczekamy do wiosny 2020 roku.

Kładki, kładki…

W 2019 roku rozpoczęliśmy przygotowania do budowy dwóch kładek pieszo-rowerowych.
Pierwsza z nich to kładka na Żabińcu nad krzyżującymi się liniami kolejowymi nr 8 Warszawa – Kraków oraz nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj. Przeprawa ma zapewnić bezpieczne połączenie piesze i rowerowe dla osób mieszkających na osiedlu Żabiniec z rejonem ulicy Langiewicza i aleją 29 Listopada. W ciągu roku wybrany został projektant, który przygotuje koncepcję kładki, oszacuje koszty realizacji, przygotuje materiały do złożenia wniosku o decyzję lokalizacyjną i uzyska tę decyzję w imieniu ZIM. Termin realizacji tego etapu zadania to 2020 rok.
Druga z kładek, którą ZIM zajmował się w mijającym roku to pieszo-rowerowa przeprawa pomiędzy Dębnikami a Zwierzyńcem. W tym przypadku wykonawca miał przygotować wielowariantową koncepcję kładki, oszacować koszty realizacji, a przede wszystkim dokonać wszelkich uzgodnień, przede wszystkim z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Miał, bo już dziś wiemy, że żadna z propozycji przeprawy nie spotkała się z przychylną opinią tej instytucji.
Podobnie sprawa się ma z kładą nad Wisłą między Kazimierzem a Ludwinowem. Urząd Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oczekuje dokonania istotnych zmian w projekcie przeprawy w związku z podnoszonymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zastrzeżeniami, wyrażonymi w opinii z 2018 roku. Sęk w tym, że na obecnym etapie dokonanie zmian w projekcie kładki nie jest możliwe ze względów formalnych, gdyż taka właśnie forma przeprawy została wybrana w konkursie architektoniczo-urbanistycznym. W tym przypadku oczekujemy na zakończenie postępowania i wydanie pozwolenia konserwatorskiego.

179 nowych mieszkań komunalnych na początek

W całości zrealizowaliśmy za to plan dotyczący Programu Budownictwa Komunalnego. Jesienią zakończyliśmy I etap budowy osiedla Przyzby-Zalesie, przekazując do Zarządu Budynków Komunalnych 179 lokali.
Realizacja I etapu osiedla trwała od jesieni 2017 roku. W ciągu dwóch lat powstały cztery budynki mieszkalne i jeden budynek mieszkalno-usługowy z miejscem na żłobek i bibliotekę. Wykonany został też układ drogowy osiedla, zaaranżowana większa część terenu zielonego, powstał też plac zabaw o powierzchni 165 m2.
W przypadku żłobka, na początku 2020 roku ZIM będzie chciał ogłosić przetarg na zagospodarowanie pomieszczeń. Udostępnienie nowego miejsca dla maluchów planowane jest na połowę 2020 roku.
Na finiszu są także prace związane z budową 178 mieszkań w pięciu blokach w ramach II etapu osiedla. Tu prace powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2020 roku.
Docelowo, na osiedlu Przyzby-Zalesie zamieszka 357 rodzin. Do ich dyspozycji będzie łącznie 240 miejsc postojowych, w tym 21 dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawcą osiedla Przyzby-Zalesie jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. (lider konsorcjum) oraz Acciona Construccion S.A. z Hiszpanii. Osiedle Przyzby-Zalesie dofinansowane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwotą ok. 14,8 mln zł.
Szybciej niż zakładano przebiegają prace przy drugim z naszych mieszkaniowych projektów – osiedla Wańkowicza. Powstaje tam 165 mieszkań w 7 niskich budynkach wielorodzinnych. Zadanie będzie gotowe już za rok – a nie w 2021 roku jak pierwotnie planowano. Wykonawcą jest firma Dombud SA z Katowic.
W 2019 roku uzyskaliśmy też ostateczną decyzję pozwolenia na budowę dla bloku komunalnego przy ul. Fredry. Ubiegamy się o dofinansowanie na to zadanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Prace powinny ruszyć zaraz po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Inwestycje oświatowe, kulturalne, budynki użyteczności publicznej

W tym roku mocno zaawansowaliśmy prace na budowie kompleksu edukacyjnego przy ul. Meiera (os. Gotyk). Choć pierwotny plan zakładał zakończenie zadania w 2021 roku, już obecnie wiemy, że nowa placówka przyjmie uczniów już w roku szkolny 2020/2021. W ramach zadania, realizowany jest budynek o funkcji przedszkolnej i szkolnej na poziomie szkoły podstawowej. Znajdzie tam miejsce około 500 dzieci. Wykonane będzie boisko szkolne o wymiarach 20x30m oraz plac zabaw dla najmłodszych. Budynkowi będzie towarzyszyć wewnętrzny układ komunikacyjny wraz z 28 miejscami postojowymi (w tym trzy dla osób niepełnosprawnych). Wykonawcą jest firma Dombud SA z Katowic.
Mijający rok był ważny dla strażaków i społeczności lokalnej z nowohuckich Kościelnik. Jesienią zakończyliśmy budowę nowej remizy. Obiekt powstał według projektu krakowskiego Biura Projektów i Ekspertyz ARCHIKON. Wykonawcą inwestycji jest firma Murkrak Sp. z o.o.
W 2019 roku powstała też III hala Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie trwają odbiory. Wykonawcą inwestycji na zlecenie ZIM w Krakowie jest firma Tarcon Invest Sp. z o.o. s.k.
Dbamy też o warunki, w jakich przebywają bezdomne zwierzęta. Trwa modernizacja schroniska przy ul. Rybnej. Mocno zaawansowane są prace przy budowie nowego pawilonu, który da schronienie kilkudziesięciu psom. W ramach tej inwestycji wyremontowany będzie wjazd do schroniska oraz miejsca postojowe dla gości. Wykonawcą jest konsorcjum firm „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Tomasz Adamczyk (lider) i Firma Ogólnobudowlana „Jarkop” Jarosław Adamczyk.
W tym roku przeprowadziliśmy też kompleksowy remont budynku żłobka samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24. Wykonawca – Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Sp. z o.o. z Krakowa – zaizolował ściany zewnętrzne i fundamenty, przeprowadził obróbki blacharskie parapetów i rynien spustowych, wymienił i zakonserwował okna, docieplił poddasze, odnowił dach. W wykazie robót jest też wymiana instalacji wewnętrznych, w tym zastąpienie ogrzewania gazowego miejskim ciepłem systemowym. Z uwagi na tak, że budynek żłobka jest zabytkowy, inwestycja prowadzona była w oparciu o wytyczne konserwatorskie.
Modernizacja została dofinanansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ,,Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.
Wśród tegorocznych realizacji mamy też wyremontowany plac zabaw pod kopcem im. J. Piłsudskiego. Obecnie mieszkańcy mają do dyspozycji wielofunkcyjny zestaw zabawowy z zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, drabinką i podestami łączącymi w całość, dwa zestawy podwójnych huśtawek, w tym jedna z siedziskami i zabezpieczeniem przed wypadnięciem dla małych dzieci. Zamontowano także zestaw potrójnych drążków typu street workout z przeznaczeniem dla dorosłych oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Inwestycja na Sowińcu została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego, edycja z 2018 roku.
Zarząd inwestycji Miejskich jest też jednym z uczestników procesu, który ma się zakończyć utworzeniem Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow. Konkretnie odpowiadamy za przygotowanie dokumentacji projektowej nowej placówki muzealnej. Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow będzie obejmować 37 ha terenu poobozowego wpisanego do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego. Na terenie dawnego KL Plaszow działania inwestycyjne będą zmierzać do uporządkowania i oznakowania terenu oraz wprowadzenia elementów architektonicznych o małym stopniu ingerencji. Ponadto w skład muzeum wejdą dwa budynki: Szary Dom i nowo wybudowany budynek Memoriału. Budynek Memoriału zaprojektowano jako obiekt obsypany ziemią, nie wystający ponad powierzchnię projektowanego terenu.
W tym roku kontynuowana była też rozbudowa inwestycji cmentarnej w Podgórkach Tynieckich. Obok uruchomionej w 2016 roku spopielarni rozpoczęło się stawianie budynku ceremonialnego. Nowobudowany dom pożegnań będzie budynkiem parterowym o powierzchni całkowitej 725 m kw. Kubatura obiektu wyniesie 3120 m3. Oddanie do użytku tego etapu zadania planowane jest w 2020 roku.
W kolejnym etapie, za kilka miesięcy, rozpocznie się budowa cmentarza. Na początku inwestycja obejmie ok. 4 ha powierzchni. Docelowo, w ramach inwestycji cmentarnej w Podgórkach Tynieckich, powstanie jeszcze kolumbarium, poszerzona będzie też powierzchnia nekropolii.
Inwestycja jest realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w trybie koncesji na roboty budowlane, we współpracy pomiędzy Gminą Kraków a konsorcjum firm w składzie: Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych KLEPSYDRA T. Salski i D. Salska z Łodzi, Urciuoli Group`s S.R.L. z Włoch.

Nowe inwestycje w Podgórzu

W tym roku zajmowaliśmy się także przygotowaniem trzech nowych projektów inwestycyjnych w prawobrzeżnej części Krakowa. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania zgód na budowę jest Klub Kultury Koszykarska w Płaszowie. Zgodnie z koncepcją, na parterze znajdą się sala wielofunkcyjna, sale komputerowe, pracownie, sala widowiskowa o powierzchni ok. 150 m kw., pomieszczenia biurowe, administracyjne oraz węzeł sanitarny, a także wózkownia. Na poddaszu budynek będzie posiadał pracownie edukacyjne – muzyczną i plastyczną – z zapleczem technicznym. Piwnica przeznaczona jest na pomieszczenia socjalne oraz techniczne. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rok 2019 to także zwiększenie szans na budowę Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Drugi z przetargów na wyłonienie firmy, która zaprojektuje i wykona inwestycje jest bliski rozstrzygnięcia, zwycięzcę rywalizacji planujemy ogłosić na początku 2020 roku. Ideą klastra jest stworzenie przestrzeni zapewniającej techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki, czy spędzania wolnego czasu.
Udział w funkcjonowaniu Klastra będzie miał też samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi.
Projekt Klastra Zabłocie 20.22 realizowany będzie w oparciu do dofinansowanie ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację w ramach Osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 – Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 – Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.


| Jan Machowski