Ośrodek Ruczaj: stan prac na sierpień [galeria zdjęć]

Wykonana cała konstrukcja płyty fundamentowej, prace przy zewnętrznych i wewnętrznych ścianach fundamentowych na poziomie -2, rampie zjazdowej z poziomu -1 na -2 oraz przy szalunku nad stropem najniższej kondygnacji budynku. To najważniejsze elementy trwających obecnie robót przy realizacji Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza, który powstaje przy ul. Jana Kantego Przyzby.

Przypomnijmy: umowę na budowę ośrodka podpisano 1 lutego br. Po spełnieniu wszystkich formalności, parę tygodni później ZIM przekazał wykonawcy – P.B.P. “Łęgprzem” Spółka z o.o. – plac budowy. Teren został oczyszczony i przygotowany do prac zasadniczych. W kolejnym etapie, wykonawca zabezpieczył wykop przy użyciu grodzic i przeprowadził palowanie w celu wzmocnienia podłoża gruntowego pod budynek. Następnie zrealizował wykop pod dwie kondygnacje podziemne budynku i rozpoczął roboty fundamentowe.

Aktualnie wykonana została już cała płyta fundamentowa najniższej kondygnacji, co pozwoliło na zamontowanie drugiego żurawia wieżowego. Aktualnie mocno zaawansowane są roboty żelbetowe przy budowie ścian fundamentowych zewnętrznych w technologii betonu wodoszczelnego, a także wewnętrznych ścian fundamentowych na kondygnacji -2. Trwa realizacja rampy najazdowej z poziomy -1 na -2, wykonywany jest szalunek stropu nad najniższą kondygnacją.

Na okres jesieni wykonawca zaplanował m.in. demontaż elementów rozporowych ścian wykopu, prace żelbetowe przy ścianach fundamentowych na poziomie -1 wraz z szalunkiem stropu nad tą kondygnacją, a także realizację rampy najazdowej z poziomu -1 do poziomu 0.

Warto wiedzieć, że Ośrodek Ruczaj, który będzie filią Centrum Kultury Podgórza to już kolejna realizacja Zarządu Inwestycji Miejskich w dziedzinie dzielnicowych domów kultury. Budynek będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. W części wejściowej budynku została zaprojektowana reprezentatywna spiralna klatka schodowa i recepcja. Centralną część obiektu zajmie wielofunkcyjna sala widowiskowa z 287 miejscami oraz sceną z przeznaczeniem na koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe, eventy. Sala zostanie wyposażona w technologię sceniczną: m.in. mechanikę sceny, profesjonalne oświetlenie sceny oraz nagłośnienie przystosowane do ww. przedsięwzięć.

Operatorem nowej placówki będzie Centrum Kultury Podgórza. Podstawową funkcją placówki będzie pełnienie roli dzielnicowego domu kultury. Obiekt ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jej działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nowoczesna i funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń pozwoli na stworzenie kompleksowej i różnorodnej oferty kulturalno-edukacyjnej dla wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych z opiekunami, po seniorów. W budynku znajdzie się też nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, co znacząco poprawi dostępność do niej dla mieszkańców, z uwagi na dobre skomunikowanie z osiedlami na obszarze dzielnicy.

Ponadto inwestycja obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu i połączenie go z układem komunikacyjnym wybudowanego w latach 2017 – 2020 osiedla budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Kraków. W ramach prac zewnętrznych zostanie nasadzona nowa zieleń oraz zamontowane obiekty małej architektury.

Wartość umowy to 55 592 023,00 w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych 30 mln zł.


| Jan Machowski