Nowa kładka dostępna dla rowerzystów [galeria foto]

Od 10 czerwca rowerzyści będą mogli korzystać z przeprawy przez Wisłę na wysokości dzielnic Zabłocie oraz Grzegórzki i Kazimierz. Nowa kładka powstała w ramach inwestycji PKP PLK SA mającej na celu modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice.

Ma ułatwić poruszanie się pieszych pomiędzy prawym i lewym brzegiem Wisły, a rowerzystom umożliwić dogodny dojazd do centrum od strony mocno rozwijającego się Zabłocia i stworzyć alternatywę dla mostu Powstańców Śląskich. Kładka nad Wisłą między Grzegórzkami a Zabłociem już od 10 czerwca dostępna będzie dla użytkowników.

Realizacja zadania wpisuje się w działania Miasta mające na celu ożywienie brzegów Wisły. Nowa przeprawa będzie miała szczególne znaczenie dla powiązania sieci tras rowerowych na terenie Miasta Krakowa, w tym do poprawy komfortu ich użytkowników. Budowa nowoczesnej i wzajemnie zintegrowanej infrastruktury komunikacyjnej na Wiśle, usprawni i skróci czas dojazdu pomiędzy obszarami miasta zlokalizowanymi po przeciwnych stronach rzeki.

Przypomnijmy: szansa na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów przez Wisłę na wysokości ulic Podgórskiej i Zabłocie pojawiła się w ramach realizowanej przez PKP PLK SA modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, przewidującej budowę kilku przepraw mostowych na potrzeby ruchu kolejowego. Mając na uwadze szanse dla rozwoju infrastruktury rowerowej, a szczególnie możliwości powiązania przeprawą dróg dla rowerów wybudowanych w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ciągu ulic Ćwiklińskiej, Teligi i Wielickiej ze ścisłym centrum, Miasto zdecydowało się na podjęcie rozmów o współpracy, zabezpieczając środki na ten cel w dokumentach finansowych.

17 kwietnia 2020 roku Gmina Kraków zawarła umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w sprawie dofinansowania realizacji inwestycji kolejowej w zakresie dotyczącym infrastruktury dla pieszych i  rowerzystów w ramach zadania  pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej, Odcinek 3 – obiekty mostowe nad rzeką Wisłą od km 1.750 do km 2.010 LK91”.

Infrastruktura dla rowerzystów i pieszych znajduje się na obiekcie mostowym oznaczonym symbolem M3 oraz na ścianach oporowych i pochylniach usytuowanych wzdłuż ul. Halickiej oraz przy ul. Zabłocie. Całość ma długość ok. 660 m od ul. Przemyskiej do stacji kolejowej Kraków Zabłocie. Sam most ma 234,2 m długości. Wszystkie ciągi piesze przystosowane będą dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Łączna szerokość kładki wyniesie ok. 9 m.

Zadanie o wartości ok. 73 mln zł dofinansowano ze środków rządowych przeznaczonych na przygotowanie III Igrzysk Europejskich. Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 32 438 497,72 zł.

Warto wspomnieć, że aby nowa przeprawa mogła zostać wybudowana, konieczne było usunięcie kolizji z napowietrzną linią wysokiego napięcia w rejonie ul. Halickiej. Ten zakres prac, zleconych przez Zarząd Inwestycji Miejskich został wykonany w zeszłym roku. Stary słup został zlikwidowany, a cała sieć poprowadzona jest pod ziemią.

 

 


| Jan Machowski