Nowa siedziba Straży Miejskiej w Nowej Hucie

Zgodnie z przygotowanym wcześniej Programem Funkcjonalno-Użytkowym, na działce będącej w trwałym zarządzie Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy Fatimskiej 8 planuje się realizację budynku administracyjno-biurowego o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z garażem wielostanowiskowym na kondygnacji podziemnej. Na kondygnacjach nadziemnych będzie zlokalizowany centralnie usytuowany korytarz komunikacyjny, z którego dostępne będą pomieszczenia użytkowe zlokalizowane po jego stronie wschodniej i zachodniej. Komunikacja pionowa będzie odbywała się za pośrednictwem dwóch klatek schodowych oraz dwóch wind osobowych. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

W ramach zadania ma też zostać wykonane zagospodarowanie terenu, w tym dojścia dla pieszych i dojazdy dla samochodów, miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, schody zewnętrzne wraz z platformą dla niepełnosprawnych, zieleń i elementy małej architektury.

Ostateczne rozwiązania techniczne dla nowej placówki Straży Miejskiej zostaną ujęte w projekcie budowlanym, który na zlecenie ZIM ma zostać przygotowany jeszcze w tym roku.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów, zgodnie z PFU.

  • Długość x szerokość części podziemnej budynku: 74,55 x 18,75 m.
  • Długość x szerokość części nadziemnej budynku: 66,35 x 18,75 m.
  • Wysokość budynku: 10,0 m;
  • Powierzchnia netto budynku: 3259,35 m2.
  • Powierzchnia zabudowy budynku: 1238,10 m2.
  • Powierzchnia całkowita budynku: 3785,02 m2.
  • Kubatura budynku: 17333,40 m3.

| Jan Machowski