Muzeum Miejsce Pami臋ci KL Plaszow

Niemiecki nazistowski ob贸z pracy i koncentracyjny Plaszow by艂 jednym z trzech oboz贸w koncentracyjnych za艂o偶onych przez w艂adze III Rzeszy na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Szacuje si臋, 偶e przez ca艂y okres funkcjonowania obozu wi臋ziono w nim ponad 30 tysi臋cy os贸b, a liczba ofiar r贸偶nych narodowo艣ci, przede wszystkim 呕yd贸w, zamordowanych w obozie oceniania jest na oko艂o 5 tysi臋cy.

Gmina Miejska Krak贸w od wielu lat prowadzi dzia艂ania maj膮ce na celu nale偶yte upami臋tnienie tego miejsca. W 2007 roku na zlecenie w艂adz miasta, po przeprowadzeniu konkursu, grupa projektowa GPP Proxima przygotowa艂a projekt budowlany zagospodarowania terenu po dawnym obozie. Jednak z uwagi na zbyt du偶膮 ingerencj臋 w teren ca艂o艣膰 projektu nie zyska艂a akceptacji.

W 2017 roku Muzeum Krakowa przygotowa艂o scenariusz upami臋tnienia obozu, kt贸ry zatwierdzi艂a powo艂ana przez Prezydenta Miasta Krakowa Rada Spo艂eczna ds. utworzenia Muzeum 鈥 Miejsca Pami臋ci KL Plaszow. W sk艂ad tego gremium wchodz膮 przedstawiciele instytucji muzealnych, uczelni, 艣rodowisk 偶ydowskich, krakowskiego samorz膮du i organizacji spo艂ecznych z terenu Podg贸rza. Scenariusz przygotowany przez Muzeum obejmuje teren Miejsca Pami臋ci oraz wystawy sta艂e w Memoriale i Szarym Domu. Dzia艂ania na rzecz upami臋tnienia dawnego obozu KL Plaszow wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z kt贸rym trwaj膮 rozmowy dotycz膮ce funkcjonowania nowej instytucji kultury, maj膮cej powsta膰 w roku 2020. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera powstanie Muzeum poprzez finansowanie prac archeologicznych, konserwatorskich i scenariuszowych.

Muzeum 鈥 Miejsce Pami臋ci KL Plaszow b臋dzie obejmowa膰 37 ha terenu poobozowego wpisanego do rejestru zabytk贸w Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego oraz dw贸ch budynk贸w: historycznego Szarego Domu i nowo wybudowanego Memoria艂u.

G艂贸wnym elementem funkcjonalnym budynku Memoria艂u, kt贸ry ma powsta膰 od strony ul. Kamie艅skiego jest jednoprzestrzenna sala ekspozycyjna, stanowi膮ca r贸wnocze艣nie po艂膮czenie z tunelem wej艣ciowym na teren KL Plaszow. W tym budynku znajd膮 si臋 r贸wnie偶 biura oraz przestrze艅 zwi膮zana z obs艂ug膮 zwiedzaj膮cych.

Budynek Memoria艂u zaprojektowano jako obiekt obsypany ziemi膮, nie wystaj膮cy ponad powierzchni臋 projektowanego terenu. Projekt zak艂ada zintegrowanie architektury z istniej膮cym terenem, dlatego widoczna b臋dzie tylko jedna 鈥 frontowa elewacja budynku. Ca艂a kubatura obiektu wraz z pozosta艂ymi elewacjami oraz dachem zostanie ukryta pod ziemi膮 poprzez zastosowanie stropodachu zielonego. Ukszta艂towanie stropodachu zielonego powi膮zane jest w naturalny spos贸b z ukszta艂towaniem terenu otaczaj膮cego obiekt. Forma i kolorystyka obiektu dostosowana b臋dzie do istniej膮cego krajobrazu. Trzy elewacje budynku b臋d膮 obsypane ziemi膮 wkomponowuj膮c si臋 w pofa艂dowany teren istniej膮cy od strony rezerwatu 鈥濨onarka鈥, a jedyna ods艂oni臋ta elewacja zostanie wykonana z zastosowaniem ok艂adziny z kamienia wapiennego wyst臋puj膮cego na terenie, z elementami przeszklonymi. Obecna propozycja zagospodarowania terenu nie przewiduje ogrodzenia w formie betonowych s艂up贸w, kt贸re znalaz艂o si臋 w pierwotnym projekcie.

Na terenie dawnego KL Plaszow dzia艂ania inwestycyjne b臋d膮 zmierza膰 do uporz膮dkowania i oznakowania terenu oraz wprowadzenia element贸w architektonicznych o ma艂ym stopniu ingerencji.

Miasto dysponuje pozwoleniem na budow臋 w zwi膮zku z realizacj膮 muzeum. Decyzja o pozwoleniu na budow臋 dotyczy adaptacji terenu dawnego obozu KL Plaszow, budowy Memoria艂u, a tak偶e wygrodzenia terenu o powierzchni prawie 40 hektar贸w. Jest to pozwolenie zamienne 鈥 wcze艣niej wydana decyzja dotyczy艂a bowiem pierwotnej koncepcji, kt贸ra nie b臋dzie realizowana. Ostateczne rozwi膮zana dotycz膮ce poszczeg贸lnych element贸w zadania, w tym wygl膮du wygrodzenia, czy ma艂ej architektury na terenie dawnego obozu KL Plaszow musz膮 mie膰 akceptacj臋 Konserwatora Zabytk贸w na etapie uzgodnie艅 projektu wykonawczego.

Prezentacja KL Plaszow

Zamienny projekt budowlany


| ZIM