Centrum Muzyki

Budowa Centrum Muzyki w Krakowie w rejonie ul. Stachowskiego, Zieleniewskiego i Skrzatów prowadzona jest na podstawie umowy partnerskiej, zawartej 10.07.2018 r. pomiędzy Województwem Małopolskim (UMWM) a Gminą Miejską Kraków (GMK). Planowany koszt całkowity przedsięwzięcia – 265 000 000 zł, w tym 67% – udział Województwa Małopolskiego, 33% – udział Gminy Kraków.
W grudniu 2018 roku rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie. Zwycięzcą został SBS ENGINEERING GROUP Sp. z o.o. oraz 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.
Od marca 2019 roku prowadzone były negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki ze zwycięskim konsorcjum, dotyczące „Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz świadczenie nadzorów autorskich i innych usług wynikających z Umowy, dla zadania pod nazwą: „Budowa Centrum Muzyki”, w oparciu o koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wybraną przez sąd konkursowy w konkursie ogłoszonym przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Miejską Kraków”. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie  umowy na wykonanie tego zlecenia.
Do 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Sama realizacja Centrum Muzyki – zgodnie z aktualnym założeniem – planowana jest w latach 2022 – 2025.
W przyszłym roku, w ramach prac przygotowawczych, planowane jest zlecenie robót wyburzeniowych (pozostałości po zabudowaniach wojskowych) oraz nadzoru archeologicznego dla terenu objętego ochroną konserwatorską – pozostałości fortu, elementu Twierdzy Kraków.
Więcej o Centrum Muzyki w Krakowie


| Jan Machowski