Budowa Ośrodka Ruczaj

Ośrodek Ruczaj powstanie w ramach osiedla Przyzby – Zalesie. Budynek ma być nowoczesnym programowo i organizacyjnie ośrodkiem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Ośrodek kultury Ruczaj będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim, prezentujących osiągnięcia osób korzystających z jego oferty, jak również promujących kulturę i sztukę wśród społeczności lokalnej.
Ośrodek Ruczaj na także być miejscem spotkań i aktywizacji seniorów. Komplementarną jego funkcją będzie pełnienie dzielnicowej placówki integracji i aktywizacji społecznej.

Nowa placówka ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.

Budynek powstanie według koncepcji zaproponowanej przez krakowskie biuro projektowe Limba Eko Sp. z o.o. W 2018 roku opracowana została dokumentacja i uzyskane pozwolenie na budowę. Obecnie przygotowywany jest przetarg na budowę.

 


| ZIM