Budowa budynku USC przy ul. Dobrego Pasterza

Przy ul. Dobrego Pasterza, w miejscu zwolnionym przez Archiwum UMK, powstanie nowoczesna siedzib Urzędu Stanu Cywilnego. Koncepcja budynku jest wynikiem ogłoszonego przez Gminę Kraków otwartego konkursu architektonicznego.

 

  • Parametry obiektu:
  • powierzchnia zabudowy 1 818 m²
  • powierzchnia użytkowa 4 112 m²
  • kubatura podziemna 7 274 m³
  • kubatura nadziemna 20 805 m³

Na inwestycji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy, którzy dziś zmuszeni są załatwiać sprawy urzędowe w starym i nienadającym się do modernizacji budynku USC przy ul. Lubelskiej.

Rejon, w którym planowana jest budowa nowego gmachu USC jest bardzo dobrze skomunikowany z wszystkimi dzielnicami Krakowa. Kursują tam liczne autobusy, a w przyszłości planowana jest tam budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic.

Dotychczas  opracowano projekt wyburzenia istniejących obiektów i uzyskano na to pozwolenie administracyjne. Opracowano także pozwolenie na budowę nowego gmachu.

Zakres prac do realizacji:

  • Rozbiórka obiektów istniejącego Archiwum usytuowanych na terenie przeznaczonym pod inwestycję.
  • Wybudowanie nowego obiektu Urzędu Stanu Cywilnego wraz z uzyskaniem decyzji dopuszczających do użytkowania.

 

 


| ZIM