Młodzieżowy Ośrodek w Łuczanowicach: aż 7 ofert w nowym przetargu

W ponownym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych budynku Młodzieżowego Ośrodka w nowohuckich Łuczanowicach (dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie) wpłynęło aż 7 ofert. W pierwszym postępowaniu, które musiało zostać unieważnione zgłosiła się jedna firma.

Oferty są aktualnie analizowane pod względem formalnym. W najbliższych tygodniach komisja przetargowa podejmie decyzję odnośnie rozstrzygnięć.

Przypomnijmy: budynek Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach powstanie przy ul. Mycielskiego, bezpośrednio przy istniejącym tam boisku. Zgodnie z przygotowaną wcześniej koncepcją, będzie to parterowy pawilon sportowo-rekreacyjny, wykonany w technologii modułowej. Z ośrodka będzie mogło jednocześnie korzystać do 50 osób, a sam pawilon będzie miał ok. 200 m kw.

Przewidziano tam m.in. dwie sale: większą ok. 80 m kw., z możliwością podziału  systemową,  ścianką mobilną i mniejszą ok. 20 m kw. gdzie mógłby się znaleźć stół do ping-ponga. Duża sala będzie wyposażona w system wystawienniczy, instalację audio-video, rzutnik i ekran. W pawilonie będzie też szatnia i sanitariaty, magazyn na sprzęt sportowy, zaplecze kuchenne, biuro i toaletę ogólnodostępną.

W ramach zadania realizowane będzie również zagospodarowanie terenu, w tym budowa dojść, dojazdów i miejsc postojowych dla ok. 15 samochodów osobowych i montaż stojaków dla rowerów. Powstanie niezbędna infrastruktura techniczna: sieci, przyłącza oraz instalacje zewnętrzne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie budynku w tym instalacji OZE, która pozwoli na obniżenie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania. Co ważne, pawilon będzie energooszczędny, a dodatkowo zastosowany będzie tzw. zielony dach. Zgodnie z planem, realizacja zadania ma się zakończyć w 2024 r.

 


| Jan Machowski