Linia KST do G贸rki Narodowej: trwa remediacja terenu pod p臋tl臋 ko艅cow膮

W po艂owie listopada podpisany zosta艂 aneks w sprawie remediacji zanieczyszczonego terenu pod p臋tl臋 ko艅cow膮 do umowy dotycz膮cej budowy linii Krakowskiego szybkiego Tramwaju do G贸rki Narodowej.

Pierwsze prace przygotowawcze dotycz膮ce remediacji, czyli unieszkodliwienia zanieczyszczonego gruntu i jego wzmocnienia pod budow臋 p臋tli ko艅cowej na G贸rce Narodowej rozpocz臋艂y si臋 ju偶 kilka tygodni temu. Wcze艣niej Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska (RDO艢) zatwierdzi艂 projekt planu remediacji. Roboty prowadzone s膮 w oparciu o metod臋 in situ (na miejscu), polegaj膮cej na bioremediacji, mechanicznej ekstrakcji lotnych zwi膮zk贸w z gruntu (VENTING) oraz tzw. solidyfikacji (stabilizacji gruntu). Remediacja in situ nie powoduje te偶 utrudnie艅 natury logistycznej, kt贸re pojawi艂yby si臋 w przypadku konieczno艣ci wywo偶enia zanieczyszczonego gruntu z terenu budowy. Ostatecznie koszt tego procesu wraz ze wzmocnieniem terenu pod p臋tl臋 z dwupoziomowym parkingiem oszacowano na kwot臋 ok. 48,3 mln z艂. Zgodnie z decyzj膮 RDO艢 remediacja ma si臋 zako艅czy膰 w marcu przysz艂ego roku.

Warto wiedzie膰, 偶e remediacja terenu przysz艂ej p臋tli jest konieczna i wynika wprost z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. Zgodnie z art. 101e ust. 1 Prawo ochrony 艣rodowiska, w艂adaj膮cy powierzchni膮 ziemi, kt贸ry stwierdzi艂 historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie b臋d膮cym w jego w艂adaniu (a z takim mamy do czynienia w omawianym przypadku), jest obowi膮zany niezw艂ocznie zg艂osi膰 ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 艢rodowiska (鈥濺DO艢鈥). Zgodnie z art. 101a ust. 1 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska, zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia si臋 na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawarto艣ci substancji powoduj膮cych ryzyko w glebie lub w ziemi. Za dopuszczaln膮 zawarto艣膰 w glebie i w ziemi substancji powoduj膮cej ryzyko uznaje si臋 tak膮 zawarto艣膰, poni偶ej kt贸rej 偶adna z funkcji pe艂nionych przez powierzchni臋 ziemi nie jest znacz膮co naruszona (art. 101a ust. 2 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska).

W przypadku wyst膮pienia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, tj. przekroczenia dopuszczalnych zawarto艣ci substancji powoduj膮cych ryzyko, stwierdzonych podczas bada艅 w glebie lub w ziemi, przepisy ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska wskazuj膮 na obowi膮zek przeprowadzenia remediacji przez w艂adaj膮cego powierzchni膮 ziemi (art. 101h ust. 1 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska). Z tak膮 w艂a艣nie sytuacj膮 mamy do czynienia w przypadku terenu pod p臋tle na G贸rce Narodowej.

Dla przypomnienia: w okresie od 2017 do 2021 r., a wi臋c zar贸wno na etapie przygotowywania projektu, jak i realizacji rob贸t budowlanych zwi膮zanych z lini膮 tramwajow膮 do G贸rki Narodowej wykonywano szereg bada艅 i ekspertyz, kt贸re dotyczy艂y geotechnicznych warunk贸w posadowienia tej inwestycji, jako艣ci pod艂o偶a oraz warunk贸w hydrogeologicznych. Na ich podstawie, stwierdzono wyst臋powanie na terenie planowanej p臋tli na G贸rce Narodowej historycznych zanieczyszcze艅 w postaci substancji takich jak: w臋glowodory ropopochodne, wielopier艣cieniowe w臋glowodory aromatyczne (m.in. naftalen, antracen, chryzen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten) i metale ci臋偶kie (w tym arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, mied藕, molibden, nikiel, o艂贸w, rt臋膰). W cz臋艣ci terenu zanieczyszczenia przekracza艂y warto艣ci dopuszczalne zgodnie z rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 1 wrze艣nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

W zwi膮zku z ujawnieniem grunt贸w zanieczyszczonych na terenie przysz艂ej p臋tli ko艅cowej, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, podj臋ta zosta艂a decyzja o remediacji powi膮zanej z dostosowaniem grunt贸w do posadowienia p臋tli, przede wszystkim w zakresie, w kt贸rym planowane obiekty in偶ynierskie b臋d膮 oddzia艂ywa艂y na pod艂o偶e, w tym na mo偶liwo艣膰 aktywacji zanieczyszcze艅, co mog艂oby doprowadzi膰 do rozprzestrzenienia si臋 zanieczyszcze艅 na dalsze obszary.


| Jan Machowski