Konsultacje społeczne dla premetra: spotkania z mieszkańcami [plakaty informacyjne]

Trwają konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra na podstawie dokumentacji, której opracowanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W okresie 14 – 22 czerwca zaplanowano 4 spotkania z mieszkańcami dzielnic. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano otwarte spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Pierwsze z nich – dla dzielnicy Grzegórzki i Czyżyny – zaplanowano w środę, 14 czerwca o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 10 (ul. ks. Blachnickiego 1). Natomiast w czwartek, 15 czerwca, o godz. 17.00 w szkole Podstawowej nr 64 (ul. Sadzawki 1) podobne spotkanie konsultacyjne zaplanowano w dzielnicy Prądnik Czerwony.

W kolejnym tygodniu odbędą się spotkania z mieszkańcami pozostałych dzielnic. I tak, 21 czerwca o godz. 17.00 w MDK im J. Korczaka (os. Kalinowe 18) zaplanowano spotkanie dla Mistrzejowic i Bieńczyc (dzielnice XV i XVI). Natomiast 22 czerwca o godz. 17.00 w szkole podstawowej nr 7 przy ul. Spasowskiego 8 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy I Stare Miasto i dzielnicy V Krowodrza.

Dla zainteresowanych dostępny będzie także duży telefoniczny z ekspertami, którzy dyżurować będą w dniach 16, 23 i 28 czerwca w godz. 16 – 19 pod numerem telefonu 730-688-274.

Przypomnijmy: w pierwszym etapie budowy premetra powstanie odcinek pomiędzy Domem Handlowym Wanda, a ul. Piastowską. Trasa liczy prawie 10,5 km długości, z czego 5,6 to tunel pod Śródmieściem i 1,4 wiadukt. Zakładany czas przejazdu to ok. 10 minut.

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” jest współfinansowany ze środków Instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.,

Więcej szczegółów na stronie www.obywatelski.krakow.pl

 

 

 

 


| Jan Machowski