Klaster Innowacji na Zab艂ociu: wkr贸tce stan surowy zamkni臋ty

Trwaj膮 roboty przy adaptacji starych budynk贸w przy ul. Zab艂ocie 20.22 na potrzeby Klastra
Innowacji Spo艂eczno-Gospodarczych. Ju偶 wkr贸tce inwestycja b臋dzie w stanie surowym
zamkni臋tym.

Bardziej zaawansowane s膮 prace w budynku B, znajduj膮cym si臋 w g艂臋bi dzia艂ki, na kt贸rej
zlokalizowane s膮 zabudowania. Na poszczeg贸lnych kondygnacjach ko艅czony jest monta偶
艣cianek dzia艂owych. R贸wnocze艣nie uk艂adane s膮 konieczne dla przysz艂ego funkcjonowania
budynku instalacje elektryczne wodne i sanitarne. Zamontowana jest ju偶 w ca艂o艣ci stolarka
okienna, na cz臋艣ci budynku odnowiona zosta艂a elewacja.
W przypadku budynku A (od strony ul. Klimeckiego), ze wzgl臋du na konieczno艣膰
wymiany dachu, prace s膮 mniej zaawansowane. Tu r贸wnie偶 trwa monta偶 艣cianek dzia艂owych i
instalacji na poszczeg贸lnych kondygnacjach. 艢ciany murowane na poziomie -1 s膮 ju偶
wytynkowane. Pozosta艂o jeszcze doko艅czenie murowania nowych 艣cian zewn臋trznych na
poziomie II pi臋tra, a tak偶e monta偶 stolarki okiennej. Trwaj膮 te偶 roboty przy konstrukcji doku
roz艂adunkowego przy budynku A. W obu budynkach zako艅czono ju偶 budow臋 szyb贸w wind.
Wkr贸tce rozpoczn膮 si臋 te偶 prace w otoczeniu obu budynk贸w Klastra Innowacji.
Wykonawca ju偶 rozpoczyna monta偶 zbiornika na deszcz贸wk臋 pod powierzchni膮 parkingu.
B臋dzie ona wykorzystywana nie tylko na zewn膮trz, do podlewania ro艣lin i prac porz膮dkowych,
ale te偶 wewn膮trz – do sp艂ukiwania toalet. Remontowany b臋dzie te偶 wjazd. W dalszym etapie,
przy wsp贸艂pracy z MPEC, b臋dzie realizowany remont sieci znajduj膮cej si臋 na terenie budowy co
pozwoli na nowo pod艂膮czy膰 remontowane budynki do miejskiej sieci cieplnej. Rozpocznie si臋
r贸wnie偶 remont cz臋艣ci ul. Zab艂ocie, przylegaj膮cej do terenu Klastra.
Przypomnijmy: generalnym wykonawc膮 inwestycji w trybie 鈥瀦aprojektuj i wybuduj鈥 jest
wybrana w przetargu firma MOSTOSTAL Warszawa S.A. Umowa na przygotowanie
dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwole艅 administracyjnych i realizacj臋 inwestycji
zosta艂a zawarta w lutym 2020 r. Warto艣膰 kontraktu to 39 253 583,09 z艂.
Klaster Innowacji Spo艂eczno-Gospodarczych Zab艂ocie 20.22 ma by膰 centrum
spo艂ecznych i technologicznych innowacji, realizuj膮cych ide臋 SMART City poprzez kreatywne
艂膮czenie sektora wiedzy i technologii z inkubacj膮 przedsi臋biorczo艣ci i aktywno艣ci spo艂ecznej.
Istot膮 zaprojektowanej i zrealizowanej przestrzeni Klastra b臋dzie jej 鈥瀘twarto艣膰鈥, nie tylko w
kontek艣cie architektonicznym, ale przede wszystkim w kategoriach dost臋pno艣ci i mo偶liwo艣ci
wsp贸艂kreowania jej przez samych u偶ytkownik贸w tworz膮cych now膮, lokaln膮 spo艂eczno艣膰. Tak
zwana 鈥濻hared Space鈥 鈥 przestrze艅 wsp贸艂dzielona powinna by膰 zawsze na sw贸j spos贸b

鈥瀟ymczasowa鈥 i 鈥炁紋wa鈥 z kt贸rej korzystanie jest uzale偶nione od aktualnych potrzeb i pomys艂贸w.
B臋dzie to zatem przestrze艅 realizuj膮ca w praktyce idee partycypacji.
Istot膮 przestrzeni Klastra b臋dzie jej 鈥瀘twarto艣膰鈥, nie tylko w kontek艣cie
architektonicznym, ale przede wszystkim w kategoriach dost臋pno艣ci i mo偶liwo艣ci
wsp贸艂kreowania jej przez samych u偶ytkownik贸w tworz膮cych now膮, lokaln膮 spo艂eczno艣膰. Tak
zwana 鈥濻hared Space鈥 鈥 przestrze艅 wsp贸艂dzielona powinna by膰 zawsze na sw贸j spos贸b
鈥瀟ymczasowa鈥 i 鈥炁紋wa鈥 z kt贸rej korzystanie jest uzale偶nione od aktualnych potrzeb i pomys艂贸w.
B臋dzie to zatem przestrze艅 realizuj膮ca w praktyce idee partycypacji.
Istotny udzia艂 w funkcjonowaniu Klastra b臋dzie mie膰 Miasto. Jedn膮 z najwa偶niejszych
funkcji przewidzianych w Klastrze jest dzia艂alno艣膰 kom贸rek i jednostek organizacyjnych Miasta
zlokalizowanych w budynku B we wsp贸艂pracy z organizacjami spo艂ecznymi w sferze wspierania
aktywno艣ci spo艂ecznej i gospodarczej oraz dialogu spo艂ecznego, kt贸rych g艂贸wnym celem
b臋dzie integrowanie tych dzia艂alno艣ci z pozosta艂ymi sferami aktywno艣ci Klastra.
Projekt realizowany jest w oparciu do dofinansowanie ze 艣rodk贸w przewidzianych w
Regionalnym Programie Operacyjnym Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego na lata 2014-2020 na
rewitalizacj臋 w ramach Osi 11 鈥 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Dzia艂anie 11.1 –
Rewitalizacja miast, Poddzia艂anie 11.1.1 – Rewitalizacja g艂贸wnych o艣rodk贸w miejskich w
regionie, na podstawie umowy o dofinansowanie o warto艣ci 14 083 350,58 z艂.


| Krzysztof Wojdowski