Kiedy zgoda na rozbudowę Kocmyrzowskiej? Jest wszczęcie postępowania

Małopolski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej. Chodzi o odcinek od węzła Grębałów do okolic ulicy Bukszpanowej wraz z linią tramwajową, realizowany we współpracy z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków.

– Dla GDDKiA informacja o wszczęciu postępowania jest bardzo ważna, bo wiąże się z budową S7 Widoma – Kraków. Odcinek ten stanowił będzie wylot z węzła Grębałów w stronę Kocmyrzowa. Zrealizujemy go równolegle z budową drogi ekspresowej – informuje Tomasz Pałasiński, dyrektor GDDKiA Oddziału w Krakowie.

Projekt rozbudowy ok. kilometrowego odcinka ul. Kocmyrzowskiej został opracowany, a służby Wojewody Małopolskiego rozpoczęły postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID. – To dobra informacja, bo przybliża nas do rozpoczęcia tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Mamy nadzieję, że procedura uzyskiwania zgody na budowę przebiegnie sprawnie i sama realizacja zadania rozpocznie się jeszcze w pierwszej połowie roku 2023 – mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Projekt obejmuje rozbudowę ulicy Kocmyrzowskiej na odcinku od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, wykonanie nowego torowiska wraz z pętlą Wzgórza Krzesławickie, nowych chodników, dróg dla rowerów, oświetlenia i zagospodarowanie zielenią terenu wzdłuż inwestycji. Przedstawiciele firmy Gülermak odpowiedzialnej za realizację zadania spodziewają się, że wniosek o ZRID zostanie rozpatrzony w drugim kwartale , co oznacza, że wiosną przyszłego roku wykonawca może wejść na plac budowy.

Istotnym elementem projektu jest rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej na Wzgórzach Krzesławickich. Będzie ona większa niż dotychczas i zyska zadaszenie oraz po dwa 65 metrowe perony dla wsiadających i wysiadających. – Wewnątrz pętli znajdzie się terminal autobusowy z czterema peronami, piętrowym parkingiem dla rowerów i budynkiem użytkowym, w którym znajdzie się m.in. poczekalnia ze strefą gastronomiczną, toalety, dyspozytornia ruchu oraz zaplecze dla motorniczych i kierowców – podkreśla Mirosław Podraza dyrektor regionu w firmie Gülermak. Nowa infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i objęta monitoringiem.

Roboty budowlane potrwają do końca 2024 roku i będą skoordynowane z budową węzła Grębałów powstającego w ramach drogi ekspresowej S7 Kraków – Widoma.

Przypomnijmy: planowany do rozbudowy odcinek ul. Kocmyrzowskiej został włączony w kontrakt realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Kraków podpisanego w lipcu 2021 roku. Z jej ramienia inwestycję koordynuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Szacunkowy koszt projektowania i prac budowlanych to 56,4 mln zł brutto.

Warto dodać, że równolegle ZIM współpracuje z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie rozbudowy wylotówki na Proszowice, tj. dalszego odcinka ul. Kocmyrzowskiej, na odcinku od ul. Kantorowickiej/Bukszpanowej do miejscowości Prusy. Wybrany w przetargu projektant przygotował dokumentacje projektową dla tego odcinka i złożył wniosek o decyzję ZRID. Obecnie wniosek jest weryfikowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

 


| Jan Machowski