#BudujemyDlaMieszkańców już 2 lata 😊

61 milionów złotych – to wartość inwestycji, które zrealizowaliśmy w trakcie 2 lat naszego funkcjonowania. 1 września mija druga rozpoczęcia działalności przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Przypomnijmy: powołany uchwałą Rady Miasta Krakowa z 29 marca 2017 roku Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie rozpoczął funkcjonowanie pół roku później, czyli 1 września 2017 roku. Druga rocznica to dobry moment na dokonanie podsumowania naszych dokonań. Poniżej prezentujemy przegląd inwestycji, które zrealizowaliśmy w ciągu 24 miesięcy, a także prezentacja projektów realizowanych, a także czekających na nas wyzwań.

Co zrealizowaliśmy?

O zadaniach zrealizowanych w pierwszym roku funkcjonowania pisaliśmy szeroko TUTAJ. Obecnie listę zadań zrealizowanych można uzupełnić o kolejne obiekty służące mieszkańcom.

Jesienią 2018 został otwarty po modernizacji budynek Klubu Kultury Mydlniki. Modernizacja stropu, wymiana okien i drzwi, a także sieci wewnętrznych, nowa aranżacja sali wielofunkcyjnej, dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych to tylko niektóre elementy zadania. Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” realizowana była z udziałem środków unijnych w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT). Wykonawcą było konsorcjum firm w składzie: STAMBUD Sp. z o.o. (lider) i 2K – Budownictwo Sp. z o.o. sp.k. Wartość kontraktu to 2,4 mln zł.

Za zrealizowaną można uznać też remizę OSP Kościelniki w Nowej Hucie. Obiekt powstał według projektu krakowskiego Biura Projektów i Ekspertyz ARCHIKON. Wykonawcą inwestycji jest firma Murkrak Sp. z o.o. Prace budowlane zostały zakończone, obecnie trwają odbiory techniczne. Jesienią remiza zostanie przekazana użytkownikowi.  Wartość kontraktu to 3,5 mln zł.

Na podobnym etapie jest III hala Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Tu również trwają odbiory. Wiosną ubiegłego roku zakończyła się budowa dwóch pierwszych hal archiwum oraz parkingu dla potrzeb użytkowników. Obecnie w tych dwóch budynkach są już urzędowe dokumenty archiwalne, działa zaplecze administracyjne, punkt obsługi mieszkańca. W jednym z budynków wygospodarowane jest miejsce dla Centrum Oglądu Monitoringu krakowskiej Straży Miejskiej.

Trzecia hala będzie połączona z dwoma już istniejącymi budynkami specjalną przewiązką. Dodatkowo zagospodarowany będzie teren i wybudowane ogrodzenie. Wykonawcą inwestycji na zlecenie ZIM w Krakowie jest  firma Tarcon Invest Sp. z o.o.  s.k. Wartość kontraktu to prawie 7 mln zł. Docelowo, w nowym archiwum urzędowym w Czyżynach, składającym się z trzech hal znajdzie się miejsce dla ponad 34 tys. metrów bieżących papierowych dokumentów.

Co realizujemy obecnie?

Kontynuujemy Program Budownictwa Komunalnego. Największym tego rodzaju projektem jest obecnie budowa osiedla w rejonie ulic Przyzby i Zalesie. I etap tej gminnej inwestycji, a więc 4 budynki mieszkalne i jeden budynek mieszkalno-usługowy z miejscem na żłobek i bibliotekę, jest na finiszu. Łącznie w 5 blokach znajdzie się 179 mieszkań.

W przyszłym roku zakończy się budowa II etapu osiedla z 178 mieszkaniami. Docelowo, w rejonie ulic Przyzby i Zalesie powstanie osiedle 10 niskich, czterokondygnacyjnych  budynków mieszkalnych, w tym jeden z dwoma lokalami usługowymi: biblioteką i żłobkiem. Będzie tam łącznie 357 mieszkań. Osiedle będzie dysponowało 240 miejscami postojowymi, w tym 21 miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na terenie kompleksu bloków zaprojektowano place zabaw oraz miejsca rekreacji. Osiedle nie będzie grodzone. Cała jego infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców.

Wykonawcą osiedla Przyzby-Zalesie jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. (lider konsorcjum) oraz Acciona Infraestructuras S.A. z Hiszpanii. Wartość zadania to 44 mln zł. Projektantem osiedla jest Perbo Inwestycje sp. z o.o. S. K. Inwestycja dofinansowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego łączna kwotą 14,8 mln zł.

Mocno zaawansowana jest też budowa drugiego pod względem wielkości projektu mieszkaniowego ZIM, osiedla Wańkowicza. Budowa rozpoczęła się przed rokiem. Obecnie wszystkie budynki już stoją i są ocieplone, na wszystkich kładziony jest dach. Wykonawca rozpoczął też tynkowanie. Wewnątrz rozprowadzane są instalacje. Porządkowany jest też teren, na którym powstanie plac zabaw, układ drogowy i nasadzana będzie zieleń.

Realizacja zadania rozpoczęła się przed rokiem. W siedmiu budynkach znajdzie się 165 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 6 910 m2. W ramach inwestycji powstanie 97 miejsc postojowych, w tym 9 stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Nasadzana będzie zieleń. Prawie 44 proc. terenu inwestycji to będzie zieleń urządzona.

Zarówno plac zabaw, zieleń urządzona, miejsca postojowe jak i układ drogowy będą ogólnodostępne także dla okolicznych mieszkańców.

Inwestycja prowadzona jest pod nadzorem służb archeologicznych. Wykonawcą zadania jest firma DOMBUD SA. Wartość kontaktu wraz z układem drogowym to 30 mln zł. Zgodnie z harmonogramem, zadanie ma się zakończyć w 2021 roku, jednak jest szansa, że wykonawca zakończy realizację prac już rok wcześniej,

W Programie Budownictwa Komunalnego mieści się też budowa bloku przy ul. Fredry. Realizacja zadania już się rozpoczęła. Wybrany przez nas wykonawca – firma MK-BUD Sp. z o.o. s.k. – obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę. W ramach projektu powstanie czterokondygnacyjny blok z 46 mieszkaniami, zaplanowano miejsca postojowe i zieleń urządzoną. Wszystkie elementy infrastruktury będą dostępne także dla okolicznych mieszkańców. Wartość kontraktu to 8,8 mln zł.

Przed rokiem rozpoczęła się budowa kompleksu edukacyjnego przy ul. Meiera (os. Gotyk). W ramach zadania, zrealizowany jest budynek o funkcji przedszkolnej i szkolnej na poziomie szkoły podstawowej. Znajdzie tam miejsce około 500 dzieci. Oprócz sali zajęć dla przedszkolaków i uczniów klas od I do VIII, w nowym kompleksie zaprojektowano też aulę, bibliotekę, salę komputerową i gimnastyczną oraz zaplecze kuchenne.

Wykonane będzie boisko szkolne o wymiarach 20x30m oraz plac zabaw dla najmłodszych. Budynkowi będzie towarzyszyć wewnętrzny układ komunikacyjny wraz z 28 miejscami postojowymi (w tym trzy dla osób niepełnosprawnych).

Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu, na działce, gdzie powstanie budynek szkoły i przedszkola nasadzona będzie zieleń niska. Wartość popisanej umowy pomiędzy ZIM Kraków, a wykonawcą – firmą DOMBUD S.A. z Katowic to 29,6 mln zł. Projektantem koncepcji jest Przemysław Czubaj Biuro Architektoniczne. Projekt budowlany wykonała pracownia projektowa Perbo Inwestycje sp. z o.o. S. K. Realizacja inwestycji zakończy się rok przed terminem, czyli w 2020 roku.

Mocno zaawansowane są też prace związane z kolejnym etapem przebudowy schroniska dla zwierząt przy ul. Rybnej. Jesienią 2018 roku został wybrany wykonawca zadania – konsorcjum firm „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Tomasz Adamczyk (lider) i Firma Ogólnobudowlana „Jarkop” Jarosław Adamczyk, które za kwotę 4,7 mln zł wyburzył fragment starego pawilonu kwarantanny i buduje nowy budynek, przebudowuje instalacje wewnętrzne, a także aranżuje od nowa otoczenie schroniska wraz z budową miejsc postojowych.

Prace modernizacyjne rozpoczęły się też w budynku żłobka samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24. Zadaniem wykonawcy – Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Sp. z o.o. z Krakowa – jest m.in. przeprowadzenie izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian zewnętrznych i fundamentów, obróbki blacharskie parapetów i rynien spustowych, wymiana i konserwacja okien, docieplenie poddasza, remont dachu. W wykazie robót jest też wymiana instalacji wewnętrznych, w tym zastąpienie ogrzewania gazowego miejskim ciepłem systemowym. W ramach prac przeprowadzona będzie konserwacja detali architektonicznych, remont balustrad, drogi dojazdowej, a także przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty śmietnikowej. Inwestycja prowadzona jest w oparciu o wytyczne konserwatorskie.

Zgodnie z planem, kompleksowa modernizacja żłobka ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku. Koszt prac, które zostaną wykonane do końca tego roku to prawie 1,78 mln zł.

Termomodernizacja zostanie dofinanansowana ze środków Unii Europejskiej w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ,,Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Z tego samego programu wspartych zostało w ostatnich dwóch latach kilka innych zadań, realizowanych za zlecenie ZIM w Krakowie: termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury, Dworku Białoprądnickiego i Klubu Kultury Mydlniki.

Co przygotowujemy?

Wśród przygotowywanych przez nas projektów są zarówno nowe obiekty kulturalne, budynki użyteczności publicznej, ale też nowe drogi i kładki dla pieszych i rowerzystów.

Wkrótce ogłosimy przetarg na budowę Ośrodka Ruczaj. Będzie to filia Centrum Kultury Podgórza. Budynek powstanie przy ul. Przyzby, bezpośrednio przy osiedlu komunalnym. Zgodnie z  założeniem, Ośrodek Ruczaj ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jego działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nie bez znaczenia będzie również promowanie w nowym centrum nauki i technologii.

Autorem koncepcji Ośrodka Ruczaj jest krakowskie biuro projektowe Limba.

Na etapie przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgód na budowę jest kolejna instytucja kultury, która również będzie filią Centrum Kultury Podgórza. Chodzi o Klub Kultury Koszykarska w Płaszowie. Zgodnie z koncepcją, na parterze znajdą się sala wielofunkcyjna, sale komputerowe, pracownie, sala widowiskowa o powierzchni ok. 150 m kw., pomieszczenia biurowe, administracyjne oraz węzeł sanitarny, a także wózkownia. Na poddaszu budynek będzie posiadał pracownie edukacyjne – muzyczną i plastyczną – z zapleczem technicznym. Piwnica przeznaczona jest na pomieszczenia socjalne oraz techniczne. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, na terenie domu kultury jest przewidziane miejsce na tymczasowa scenę. W ramach zagospodarowania terenu powstaną miejsca postojowe dla samochodów i rowerów.

Szukamy także wykonawcy Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Wprawdzie pierwszy przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” musiał zostać unieważniony z uwagi na wyższe niż zakładano oferty, jednak wkrótce ogłosimy kolejne zamówienie. ideą klastra jest stworzenie przestrzeni zapewniającej techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki, czy spędzania wolnego czasu.

Udział w funkcjonowaniu Klastra będzie miał też samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi.

Projekt Klastra Zabłocie 20.22 realizowany będzie w oparciu do dofinansowanie ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację w ramach Osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 – Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 – Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Wśród nowych zadań, które przygotowujemy jest budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Placówka zlokalizowana będzie w Lasach Tynieckich.

Zadaniem Ośrodka będzie leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko żyjących, wymagających okresowej opieki w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnego oraz zapewnienie azylu zwierzętom gatunków chronionych, których stan nie pozwala na wypuszczenie ich na wolność, a które jednocześnie nie potrzebują dalszego leczenia. Ośrodek może także oferować pracownie i zaplecze badawcze dla instytucji naukowych oraz  wolontariuszy.

Aktualnie trwa przygotowywanie specyfikacji do przetargu na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej ośrodka. Ośrodek będzie ogrzewany za pomocą pompy ciepła.

ZIM odpowiada też za przygotowanie dokumentacji projektowej dla utworzenia Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow. To przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest wiele instytucji miejskich, przede wszystkim Muzeum Krakowa, które opracowało scenariusz upamiętnienia obozu, zatwierdzony przez powołaną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Radę Społeczną ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow będzie obejmować 37 ha terenu poobozowego wpisanego do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego. Ponadto w skład muzeum wejdą dwa budynki: Szary Dom i nowo wybudowany budynek Memoriału. Głównym elementem funkcjonalnym budynku Memoriału, który ma powstać od strony ul. Kamieńskiego jest jednoprzestrzenna sala ekspozycyjna, stanowiąca równocześnie połączenie z tunelem wejściowym na teren KL Plaszow. W tym budynku znajdą się również biura oraz przestrzeń związana z obsługą zwiedzających. Budynek Memoriału zaprojektowano jako obiekt obsypany ziemią, nie wystający ponad powierzchnię projektowanego terenu. Projekt zakłada zintegrowanie architektury z istniejącym terenem, dlatego widoczna będzie tylko jedna – frontowa elewacja budynku. Cała kubatura obiektu wraz z pozostałymi elewacjami oraz dachem zostanie ukryta pod ziemią poprzez zastosowanie stropodachu zielonego. Ukształtowanie stropodachu zielonego powiązane jest w naturalny sposób z ukształtowaniem terenu otaczającego obiekt. Forma i kolorystyka obiektu dostosowana będzie do istniejącego krajobrazu.

Obecna propozycja zagospodarowania terenu nie przewiduje ogrodzenia. Na terenie dawnego KL Plaszow działania inwestycyjne będą zmierzać do uporządkowania i oznakowania terenu oraz wprowadzenia elementów architektonicznych o małym stopniu ingerencji.

Miasto dysponuje pozwoleniem na budowę w związku z realizacją muzeum. Decyzja o pozwoleniu na budowę dotyczy adaptacji terenu dawnego obozu KL Plaszow, budowy Memoriału, a także symbolicznego oznaczenia terenu. Jest to pozwolenie zamienne – wcześniej wydana decyzja dotyczyła bowiem pierwotnej koncepcji, która nie będzie realizowana. Ostateczne rozwiązana dotyczące poszczególnych elementów zadania, w tym wyglądu wygrodzenia, czy małej architektury na terenie dawnego obozu KL Plaszow muszą mieć akceptację Konserwatora Zabytków na etapie uzgodnień projektu wykonawczego. Kwestie wygrodzenia i zagospodarowania terenu zielonego przy Memoriale podlegają konsultacjom społecznym.

Do budowy przygotowywana jest też ul. 8 Pułku Ułanów. Nowa infrastruktura ma za zadanie poprawić obsługę komunikacyjną w południowo-zachodniej części Krakowa. Docelowo nowa droga połączy ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego. Takie rozwiązanie poprawi komfort podróżowania mieszkańców na granicy dzielnic VIII i IX, odciążając przede wszystkim ulicę Kobierzyńską, a także Zakopiańską. Będzie to tzw. droga zbiorcza – po jednym pasie w każdą ze stron. Dzięki inwestycji wzbogaci się też sieć dróg rowerowych. W ramach zadania powstaną również chodniki, przebudowana będzie infrastruktura techniczna.

Aktualnie inwestycja jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji ZRID. Na zlecenie ZIM, projektowaniem zadania zajmuje się firma SAFEGE S.A.S. Zgodnie z harmonogramem, decyzje administracyjne zezwalające na realizację zadania powinny zostać wydane wiosną 2020 roku. W kolejnym etapie ZIM będzie ogłaszał przetarg na budowę.

Kolejna z przygotowywanych inwestycji to rozbudowa dróg dojazdowych w rejonie kompleksu szpitalnego UJ w Prokocimiu. Zadanie podzielone jest na etapy. W pierwszym Miasto chce ułatwić dojazd do nowej placówki od strony ul. Wielickiej poprzez przebudowę ul. Kostaneckiego i rozbudowę ul. Jakubowskiego z włączeniem jej do ul. Wielickiej. W trakcie tego etapu prac ma też zostać przebudowana istniejąca tam pętla autobusowa, by umożliwić większą częstotliwość kursowania komunikacji zbiorowej. W drugim etapie  zrealizowana będzie nowa droga, łącząca teren szpitala od strony południowej od ul. Kosocickiej.

Dla obu etapów trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej i uzyskiwanie decyzji administracyjnych. Najpierw powinny się rozpocząć prace przy przebudowie ul. Kostaneckiego – najprawdopodobniej w 2020 roku.

Do kompleksowej przebudowy przygotowywana jest ul. Klasztorna. Ogłoszony został przetarg na budowę, do którego zgłosiły się trzy firmy. Ich oferty są obecnie analizowane.  Zakres prac obejmie m.in. rozbudowę układu drogowego, przebudowę oświetlenia drogowego i sieci podziemnych – wodociągu, gazociągu, sieci telefonicznej i energoelektrycznej – budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym. Tam gdzie jest to konieczne zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne.

Przetarg ogłoszony przez ZIM obejmuje też budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm o długości całkowitej około 1000 metrów od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami. Jest to możliwe na podstawie porozumienia z MPWiK S.A.

Zgodnie z aktualnym założeniem, prace budowlanego powinny rozpocząć się wiosną 2020 roku, po rozstrzygnięciu przetargu na realizację i wyłonieniu wykonawcy.

W drugim roku naszego funkcjonowania rozpoczęły się też przygotowania do budowy dwóch kładek pieszo-rowerowych.

Pierwsza z nich to kładka na Żabińcu nad krzyżującymi się liniami kolejowymi  nr 8 Warszawa – Kraków oraz nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj. Przeprawa ma zapewnić bezpieczne połączenie piesze i rowerowe dla osób mieszkających na osiedlu Żabiniec z rejonem ulicy Langiewicza i aleją 29 Listopada. Aktualnie wybrany został projektant, który przygotuje koncepcję kładki, oszacuje koszty realizacji, przygotuje materiały do złożenia wniosku o decyzję lokalizacyjną i uzyska tę decyzję w imieniu ZIM. Termin realizacji tego etapu zadania to wiosna 2020.

Na podobnym etapie są też przygotowania do budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki – Zwierzyniec. W tym przypadku wyłoniony w licytacji elektronicznej wykonawca ma do końca roku przygotować wielowariantową koncepcję kładki, dokonać wszelkich uzgodnień i oszacować koszty realizacji. Zgodnie z założeniem, kładka ma połączyć rejon parku Dębnickiego z okolicami ul. Flisackiej.

Jeśli już o kładkach mowa – w naszym budżecie jest też budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą między Kazimierzem a Ludwinowem. W przypadku tej inwestycji trwa postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę. W ramach procedury oczekiwane jest ostateczne stanowisko konserwatorskie dotyczące tego zadania.

Największe wyzwania

Największym wyzwaniem ZIM na najbliższe lata będzie realizacja zadań infrastrukturalnych na północy Krakowa. Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej i na Azory oraz rozbudowa al. 29 Listopada do granic miasta to trzy największe projekty infrastrukturalne w północnej części miasta. To tego zbioru trzeba też dołożyć modernizację wylotówki na Proszowice i Sandomierz – rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej od Darwina do gminy Kocmyrzów.

Każde z tych zadań jest na nieco innym etapie przygotowania. W przypadku linii  tramwajowej KST Krowodrza Górka Górka Narodowa postępowanie o wydanie decyzji ZRID zbliża się do końca. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, termin uzyskania wspomnianej decyzji wydłużył się.

Nowa trasa tramwajowa będzie miała ok. 5 km długości. Jej początek wyznaczy istniejąca pętla Krowodrza Górka, jednak prace obejmą już odcinek od skrzyżowania ulic Bratysławskiej, dr. Twardego i Wybickiego. Następnie linia pobiegnie w kierunku północnym do ul. Pachońskiego, a dalej w kierunku wschodnim i pojedzie wzdłuż ulic Pachońskiego i Siewnej. W rejonie ul. Bociana projektowana trasa tramwajowa skręci na północ w kierunku ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha aż do pętli autobusowo-tramwajowej  z nowoczesnym dworcem. Bezpośrednio przy końcówce linii tramwajowej zlokalizowany będzie wielopoziomowy parking P&R wraz ze stanowiskami postojowymi przystosowanymi do ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach trasy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej przewidziano także dwukomorowy tunel drogowy o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej. Takie rozwiązanie ma zapewnić bezkolizyjny i sprawy przejazd komunikacji tramwajowej z północnych osiedli do centrum miasta.

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną 22 maja 2017 roku umową, wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o. o. Przed wyłonieniem wykonawcy, Miasto uzyskało decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych (15 marca 2016 roku).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W przypadku rozbudowy al. 29-Listopada  na odcinku od ul. Opolskiej  do granic  miasta Krakowa został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID i postępowanie prowadzone przez Małopolski Urząd Wojewódzki zostało wszczęte.

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej ulicy al. 29 Listopada (od ul. Opolskiej/Woronicza do granic miasta) na długości ok. 2.6 km wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia.  Planowany przebieg trasy pokrywa się z istniejącą trasą al. 29 Listopada.

Dzięki poszerzeniu al. 29 Listopada do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy.

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłonionym 24 maja 2017 roku wykonawcą jest Konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider), STRABAG Sp. z o.o. (Partner). Wartość kontraktu to 94.897.131,26 PLN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Również rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ma już wykonawcę. Wybrana w przetargu firma Budimex SA obecnie przygotowuje dokumenty do złożenia wniosku o ZRID. Inwestycja ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej w północno-wschodniej części Krakowa oraz ułatwienie wyjazdu w kierunku Proszowic. Po stronie Krakowa zadanie będzie polegać na rozbudowie 3 km odcinka ulicy Kocmyrzowskiej od ul. Darwina do granicy miasta do tzw. drogi głównej mającej po dwa pasy w każdym kierunku. Dobudowana zostanie druga jezdnia, a także przebudowane istniejące skrzyżowania, wymieniona infrastruktura techniczna, oświetlenie, sygnalizacja świetlna chodniki, wybudowane będą ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, perony przystankowe. Istotnym elementem projektu będzie też komponent związany linią tramwajową biegnącą do Wzgórz Krzesławickich. W ramach kontraktu planuje się przebudować pętlę końcową oraz część torowiska. Przy pętli powstanie terminal autobusowy.

W ramach kontraktu z firmą Budimex S.A., ZIM zajmie się także rozbudową do czterech pasów 160 m odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 leżącej już poza granicami Krakowa, na terenie miejscowości Prusy. Jest to możliwe, dzięki zawarciu jesienią 2017 roku umowy pomiędzy Gminą Kraków i Województwem Małopolskim w sprawie współpracy przy realizacji tej inwestycji. Oba elementy modernizacji ul. Kocmyrzowskiej, a więc krakowski odcinek oraz fragment poza granicami naszego miasta będą realizowane w ramach przedsięwzięcia p.n. Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć  TEN-T.

Zadanie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 30 mln zł.

Z kolei budowa linii tramwajowej KST z osiedla  Krowodrza Górka do osiedla Azory jest na etapie projektowania. Ogłoszony został przetarg, który ma wyłonić projektanta. Jego zadaniem będzie też uzyskanie zgód administracyjnych na realizację. Nowa trasa tramwajowa będzie miała ok. 2,5 km długości podwójnego toru. Linia będzie biegła od pętli Krowodrza Górka, następnie wzdłuż ulicy Opolskiej po jej południowej stronie, na wysokości ulicy Weissa skręci w lewo, w kierunku południowym ul. Opolskiej do pętli Azory. W ramach inwestycji powstaną cztery przystanki, infrastruktura trakcyjna, sterowanie ruchem i informacja pasażerska. W ramach projektu, w rejonie ul. Weissa powstanie parking P+R na ok. 200 samochodów. W rejonie istniejącej pętli autobusowej Azory przewidziano zadaszoną pętlę autobusowo-tramwajową z zakończeniem torowiska w formie krańcówki z rozjazdami trapezowymi.

Co istotne, już obecnie rozpoczęły się przygotowania do przedłużenia linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Azorów do Bronowic (ul. Chełmońskiego). Na nasze zlecenie kompletowane są dokumenty do złożenia wniosku o decyzję środowiskową dla tego zadania.


| Jan Machowski