Budowa Ośrodka Ruczaj: palowanie, czyli wstęp do robót fundamentowych [wideo]

Działka przy ul. Jana Kantego Przyzby, gdzie powstaje Ośrodek Ruczaj, filia Centrum Kultury Podgórza to już z prawdziwego zdarzenia plac budowy. Kończy się palowanie terenu, gdzie stanie nowe dzielnicowe miejsce spotkań. Nowa placówka budowana jest w otoczeniu zrealizowanego na zlecenie ZIM osiedla bloków gminnych.

Przypomnijmy: umowę na budowę ośrodka podpisano 1 lutego br. Po spełnieniu wszystkich formalności, parę tygodni później ZIM przekazał wykonawcy – P.B.P. “Łęgprzem” Spółka z o.o. – plac budowy. Teren został oczyszczony i przygotowany do prac zasadniczych. W kolejnym etapie, wykonawca zabezpieczył wykop przy użyciu grodzic i rozpoczął palowanie w celu wzmocnienia podłoża gruntowego pod budynek. Ten etap już się kończy. Wkrótce rozpocznie się realizacja wykopu pod dwie kondygnacje podziemne budynku. Następnie roboty fundamentowe. Zgodnie z założeniem, do końca tego roku powinny się zakończyć roboty konstrukcyjne poziomu parteru i rozpocząć prace konstrukcyjne przy poziomu +1 budynku.

Powstaje Ośrodek Ruczaj filia Centrum Kultury Podgórza – zobacz wideo

Obiekt powstaje na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Limba Eko sp. z o.o. Budynek będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. W części wejściowej budynku została zaprojektowana reprezentatywna spiralna klatka schodowa i recepcja. Centralną część obiektu zajmie wielofunkcyjna sala widowiskowa z 287 miejscami oraz sceną z przeznaczeniem na koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe, eventy. Sala zostanie wyposażona w technologię sceniczną: m.in. mechanikę sceny, profesjonalne oświetlenie sceny oraz nagłośnienie przystosowane do ww. przedsięwzięć.

Na pierwszym piętrze znajdzie się balkon sali widowiskowej, kawiarnia połączona z foyer. Na drugim i trzecim piętrze przewidziano pomieszczenia edukacyjne oraz część administracyjną. Budynek będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla matek z dziećmi.

Operatorem nowej placówki będzie Centrum Kultury Podgórza. Podstawową funkcją Ośrodka Kultury będzie pełnienie roli dzielnicowego domu kultury. Obiekt ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jej działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nowoczesna i funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń pozwoli na stworzenie kompleksowej i różnorodnej oferty kulturalno-edukacyjnej dla wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych z opiekunami, po seniorów.

W budynku znajdzie się też nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, co znacząco poprawi dostępność do niej dla mieszkańców, z uwagi na dobre skomunikowanie z osiedlami na obszarze dzielnicy.

Ponadto inwestycja obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu i połączenie go z układem komunikacyjnym wybudowanego w latach 2017 – 2020 osiedla budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Kraków. W ramach prac zewnętrznych zostanie nasadzona nowa zieleń oraz zamontowane obiekty małej architektury.

Wartość umowy to 55 592 023,00 w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych 30 mln zł.

 

 


| Jan Machowski