Bezkolizyjny transport szynowy: ruszają konsultacje społeczne [plakat informacyjny]

Prezydent Jacek Majchrowski zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską.

Przypomnijmy: trwa postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej (DŚU) dla pierwszego etapu krakowskiego premetra. W rekomendowanym wariancie, który do dalszych prac wskazało zlecone przez Miasto „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”, premetro będzie miało przebieg częściowo tunelowy i częściowo estakadowy.

W pierwszym etapie powstanie odcinek pomiędzy Domem Handlowym Wanda, a ul. Piastowską. Trasa liczy prawie 10,5 km długości, z czego 5,6 to tunel pod Śródmieściem i 1,4 wiadukt. Zakładany czas przejazdu to ok. 10 minut.

W ramach postępowania środowiskowego, 5 czerwca rozpoczną się konsultacje społeczne. Przewidziano spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców tych dzielnic Krakowa, przez które będzie przebiegać nowy środek transportu publicznego, a także telefoniczne dyżury eksperckie. Dla mieszkańców dostępne będą materiały koncepcyjne, a także formularz konsultacyjny. Warto podkreślić, że rozpoczynające się 5 czerwca konsultacje dotyczą przede wszystkim aspektów środowiskowych planowanej inwestycji.

Więcej szczegółów dostępnych będzie na stronie www.obywatelski.krakow.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


| Jan Machowski