Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Prezentujemy aktualny wykaz zadań inwestycyjnych ZIM realizowanych jest przy dofinansowaniu z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych:

 

  • Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Ośrodek Ruczaj filia Centrum Kultury Podgórza

Obiekt powstaje na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Limba Eko sp. z o.o. Budynek będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. W części wejściowej budynku została zaprojektowana reprezentatywna spiralna klatka schodowa i recepcja. Centralną część obiektu zajmie wielofunkcyjna sala widowiskowa z 287 miejscami oraz sceną z przeznaczeniem na koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe, eventy. Sala zostanie wyposażona w technologię sceniczną: m.in. mechanikę sceny, profesjonalne oświetlenie sceny oraz nagłośnienie przystosowane do ww. przedsięwzięć.

Na pierwszym piętrze znajdzie się balkon sali widowiskowej, kawiarnia połączona z foyer . Na drugim i trzecim piętrze przewidziano pomieszczenia edukacyjne oraz część administracyjną. Budynek będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla matek z dziećmi.

Operatorem nowej placówki będzie Centrum Kultury Podgórza. Podstawową funkcją Ośrodka Kultury będzie pełnienie roli dzielnicowego domu kultury. Obiekt ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jej działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nowoczesna i funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń pozwoli na stworzenie kompleksowej i różnorodnej oferty kulturalno-edukacyjnej dla wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych z opiekunami, po seniorów.

W budynku znajdzie się też nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, co znacząco poprawi dostępność do niej dla mieszkańców, z uwagi na dobre skomunikowanie z osiedlami na obszarze dzielnicy.

Dofinansowanie w wysokości 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 30 mln zł.

Więcej

Kładka pieszo-rowerowa Kazimierz – Ludwinów

Kładka pieszo-rowerowa pomiędzy Kazimierzem a Ludwinowem realizowana jest według koncepcji Biura Projektów Lewicki Łatak. Obiekt mostowy będzie się składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w masywnych żelbetowych podporach (przyczółkach) i środkowego pomostu widokowego oraz środkowego pomostu widokowego.. Kładka będzie długa na ok. 130 m, szeroka na prawie 14 m, a w najwyższym punkcie wysoka na blisko 16 m. Przeprawa zapewni dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych. Oznacza to usprawnienie podróży i skrócenie czas dojazdu pomiędzy obszarami miasta zlokalizowanymi po przeciwnych stronach rzeki. Tereny sąsiadujące z nową przeprawą staną się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Budowa kładki zwiększy również wykorzystanie walorów Wisły oraz jej bulwarów.

Dofinansowanie w wysokości 65 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Więcej

  • Program wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie

Inwestycja ma na celu ułatwić poruszanie się pieszych pomiędzy prawym i lewym brzegiem Wisły, a rowerzystom umożliwić dogodny dojazd do centrum od strony mocno rozwijającego się Zabłocia i stworzyć alternatywę dla mostu Powstańców Śląskich. Realizacja zadania wpisuje się w działania Miasta mające na celu ożywienie brzegów Wisły. Nowa przeprawa będzie miała szczególne znaczenie dla powiązania sieci tras rowerowych na terenie Miasta Krakowa, w tym do poprawy komfortu ich użytkowników. Budowa nowoczesnej i wzajemnie zintegrowanej infrastruktury komunikacyjnej na Wiśle, usprawni i skróci czas dojazdu pomiędzy obszarami miasta zlokalizowanymi po przeciwnych stronach rzeki.

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 32 438 497,72 zł

Więcej

Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

Rozbudowa układu komunikacyjnego w Prokocimiu ma bardzo duże znaczenie w kontekście zaplanowanego w naszym mieście europejskiego święta sportu. Zadanie ma na celu polepszenie dojazdu do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz nowo wybudowanego Szpitala Uniwersyteckiego, będącego jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów medycznych w Polsce. Z całą pewnością usprawni i polepszy to ruch samochodowy w rejonie Szpitali, co wpłynie na większe bezpieczeństwo zarówno sportowców jak i kibiców sportowych oraz mieszkańców, którym będzie potrzebna hospitalizacja. Poprawi także obsługę komunikacyjną dla pasażerów transportu autobusowego, dzięki rozbudowie pętli końcowej u zbiegu ulic Jakubowskiego i Marii Orwid.

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 11 720 812,22 zł

Więcej

Rozbudowa al. 29 Listopada

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej wylotówki na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km poprzez poszerzenie do dwóch jezdni posiadających po 2 pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej, przebudowie skrzyżowań, budowie nowych chodników, ścieżek rowerowych, ekranów akustycznych. W ramach zadania przebudowywane są dwa wiadukty kolejowe, a także infrastruktura techniczna. Rozbudowa al. 29 Listopada znacząco poprawi stan istniejący arterii i zapewni jej właściwe parametry. Nowa droga i zastosowane w ramach inwestycji rozwiązania zminimalizuje jej wpływ na otoczenie. Poprawa płynności ruchu spowoduje skrócenie czasów podróży, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia emisji, m.in. hałasu i spalin.

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 2 400 000 zł

Więcej

Program modernizacji dróg i chodników (zadanie wspólne z ZDMK)

W ramach tego programu ZIM uzyskał dofinansowanie na realizację części układu drogowego powstającego w ramach linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa). Wśród tych elementów są m.in. budowa połączenia drogowego, ścieżek i chodników pomiędzy ulicami Opolską i Fieldorfa Nila, a także pomiędzy ulicami Opolską i Pachońskiego (wraz z estakadą nad potokiem Sudoł), budowa drogi łączącej Słomczyńskiego i Kuźnicy Kołłątajowskiej, budowa nowego odcinka ul. Pachońskiego i budowa tunelu wzdłuż Opolskiej. Dzięki temu, użytkownicy (kierowcy, rowerzyści, piesi) mają do dyspozycji nową infrastrukturę, poprawia się przejezdność układu drogowego, powiększona jest sieci dróg rowerowych.

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 25 010 000 zł

Więcej

Modernizacja torowisk tramwajowych (zadanie wspólne z ZDMK)

W ramach tego programu ZIM uzyskał dofinansowanie na część komponentu torowego realizowanego w ramach tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa). Z tych środków sfinansowano m.in. budowę dwóch podstacji trakcyjnych i sieci trakcyjnej w ramach tego zadania, dzięki czemu zwiększy się częstotliwości kursowania komunikacji tramwajowej na linii od kierunku centrum do pętli tramwajowej Górka Narodowa.

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 13 070 000 zł

Więcej


| Jan Machowski